Adektos header och logo

sd

Vi förvaltar era fastigheter utifrån era förutsättningar och behov, alltifrån totalt åtagande till assisterande förvaltning.Fastighetsförvaltning:
 • Energioptimering
 • Uppföljningar(besiktningar, statistik)
 • Underhållsplanering
 • Uthyrning (lägenheter och kommersiella lokaler)
 • Kontakt och bevakning (hyresgäster, myndigheter, grannar, bevakningsföretag och försäkringsbolag)
 • Utbildning
 • Systemförvaltning
Fastighetsskötsel:
 • Rondering (kontrollera bland annat värmesystem, ventilation, och källare)
 • Park (all typ av mark och underhållsarbeten)
 • Snöröjning
 • Underhållsarbeten
 • Städning (all typ av städning och städbesiktning). Se mer...
 • Felanmälan och jourverksamhet

Alternate Text

Har du frågor när det gäller våra tjänster? Kontakta

Peter Klingwall
mail: Peter.Klingwall@adekto.se