Adektos header och logo

sd

Vi är ett modernt fastighetsförvaltningsföretag med stor kompetens att lösa administrativa funktioner för små och medelstora företag och organisationer.

Månatlig administration:
 • Redovisning
 • Rapportering och budgetuppföljning
 • Avisering
 • Betalningar


Årlig administration:
 • Årsredovisningar
 • Underlag för revision
 • Deklarationer
 • Kontrolluppgifter
 • Årsbudget
 • Kontrollavgifter avseende överlåtelser


Löpande administration:
 • Avgifts och hyresändringar
 • Inkassohantering
 • Myndighetsuppgifter
 • Medlemsregister samt lägenhetsförteckning
 • Löpande rapportera eventuella avvikelser
 • Controllertjänster (kostnadskontroll, hyreskalkyler) Ekonomirapportering


Konsultation:
 • Utredningar om hyresgästanpassning
 • Fastighetsekonomiska utredningar
 • Ekonomi-/verksamhetsstyrning

Alternate Text

Har du frågor när det gäller våra tjänster? Kontakta

Peter Klingwall
mail: Peter.Klingwall@adekto.se